Boksamtal med fnurr


Vi har känt varandra i evigheter.

Vid en fika konstaterade vi att det är stört omöjligt att finna passande frågor som stöd för boksamtal. Antingen är de för inriktade på författarna eller är de inriktade på ungdomar och barn.

- Vi gör en egen, sa vi till varandra. Ibland är det sådant en bara säger, men den här gången gjorde vi det!

Det är Tina som skapade de vackra illustrationerna, men tankearbetet gjorde vi tillsammans.

 Tina Kratz


Jag är konstpedagog, bildlärare eller ateliérista … det vill säga jag arbetar med barn och deras bildskapande och de estetiska lärprocesserna.

Som pedagog är jag intresserad av hur man samtalar på ett lärande sätt, vilka frågor som leder vidare.

Jag har studerat konst både praktiskt
och teoretiskt och har en master i konstvetenskap och en magister i estetik.
Bokläsandet har följt mig hela livet, och de senaste åren har det varit i en bokklubb. En fantastisk
form att umgås och samtala där litteraturen öppnar nya perspektiv.
Nu har jag också gett mig på att vara illustratör i och med skapandet av dessa boksamtalskort med
Linnéa.

Linnéa Skogqvist-Kasurinen


Jag är sva-lärare i grundskolan. Jag har nyligen arbetat som SFI-lärare. De senaste tio åren arbetade jag med språkutvecklande arbetssätt och retorik i skola och på universitet. 
Jag älskar att läsa och att vara med vänner.

Därför är Bokklubben en av mina pärlor