Boksamtal med fnurr

BOKSAMTAL MED FNURR


På raden
På raden
Det påtagliga som hör till bokens struktur och berättarteknikaliteter, t ex metaforer, stil och tempus.
Mellan raderna
Mellan raderna
Det som står i undertexten. Tolkningen av författarens intentioner, den hermeneutiska och fördjupade förståelsen av texten.
Bortom raderna
Bortom raderna
Det som sker i samtalet mellan läsaren och boken. Den som knyter an till de egna erfarenheterna. Här är det fritt fram för associationer och fantasi.
Fnurror
Fnurror
Det lekfulla. Här kommer överraskande utmaningar och upptåg.

Boksamtalkortleken

... är för dig som har en  läsecirkel eller funderar på att starta en.

... är för dig som undervisar elever i högstadiet,

     gymnasiet eller på vuxenutbildning

... är för dig som arbetar på bokhandel, bibliotek, museishop eller        kanske inom media.  Då kanske du vill sälja våra kortlekar?

... är för dig som vill ge bort en annorlunda present.

Vi hoppas att våra kort ska inspirera era samtal.

Kortleken består av 52 olika frågor med

uppslag till bokprat.

Den är indelad i  fyra olika kategorier.


Vi, Tina och Linnéa, har gjort den tillsammans,

men Tina illustrerade.

Magnus Lindgren gjorde orginalen inför tryck.

RÄTTELSE

 På ett kort står det: "Beskriv boken med tre subjektiv" Det ska naturligtvis stå "substantiv" där.

Vi missade detta i korrekturläsningen!

Ekivok Fnurra

Vi vill varna för att ett kort, en Fnurra, är en smula ekivok.

Leta upp den innan ni använder med elever!


Vi som har gjort den älskar att läsa

och att samtala om böcker. 

Ibland har vi dock tyckt att boksamtalen gått i stå. Ibland har vi längtat efter nya frågor,

nya perspektiv och nya utmaningar.

Det gjorde att vi sökte efter kort, men det fanns inga!

Så föddes idén att göra en egen!

Kanske även ni har väntat på den?

Med Boksamtalskortleken vill vi bidra till att göra samtalet

bredare eller smalare.

Vi vill inspirera er att gräva djupare, lyfta högre och tillsammans sväva iväg på fantasins vingar.

Fnurrorna är tillfälliga avbrott för en stunds lek och skratt!

 

Vi önskar er, kära bokälskare,

eftertänksamma samtal och goda skratt!