Boksamtal med fnurr

BOKSAMTAL MED FNURR


Boxen, framsida 2022 (1)
Boxen, baksida 2022
Boksamtal kort 4
På raden
På raden
Det påtagliga som hör till bokens struktur och berättarteknikaliteter, t ex metaforer, stil och tempus.
Mellan raderna
Mellan raderna
Det som står i undertexten. Tolkningen av författarens intentioner, den hermeneutiska och fördjupade förståelsen av texten.
Bortom raderna
Bortom raderna
Det som sker i samtalet mellan läsaren och boken. Den som knyter an till de egna erfarenheterna. Här är det fritt fram för associationer och fantasi.
Fnurror
Fnurror
Det lekfulla. Här kommer överraskande utmaningar och upptåg.

Boksamtalkortleken är för dig som...

- har en  läsecirkel eller funderar på att starta en.

- som undervisar elever i högstadiet eller på gymnasiet.

-som undervisar på SFI, grund SVA eller inom annan vuxenutbildning.

- som arbetar på bokhandel, bibliotek, museishop eller kanske inom media.  Du kan bli återförsäljare.

- vill ge bort en annorlunda gåbort-present eller julklapp.


Vi hoppas att våra kort ska inspirera era samtal.

Kortleken består av 52 olika frågor med

uppslag till bokprat.

Den är indelad i  fyra olika kategorier.

Vi som har gjort den älskar att läsa

och att samtala om böcker. 

Ibland har vi dock tyckt att boksamtalen gått i stå. Ibland har vi längtat efter nya frågor,

nya perspektiv och nya utmaningar.

Det gjorde att vi sökte efter kort, men det fanns inga!

Så föddes idén att göra en egen!

Kanske även ni har väntat på den?

Med Boksamtalskortleken vill vi bidra till att göra samtalet

bredare eller smalare.

Vi vill inspirera er att gräva djupare, lyfta högre och tillsammans sväva iväg på fantasins vingar.

Fnurrorna är tillfälliga avbrott för en stunds lek och skratt!

 

Vi önskar er, kära bokälskare,

eftertänksamma samtal och goda skratt!