Boksamtal med fnurr

I Boksamtalskortleken finns 52 kort och 4 kategorier.

De är: På raden, mellan raderna, bortom raderna och fnurror som bryter det allvarsamma med lek och skratt.


Ni har fria händer att själva välja hur ni ska använda korten. Inför boksamtalet har ni läst hela eller delar av er bok.

- Använda alla de fyra kategorierna i blandad hög eller dela upp dem.

Kanske svarar bara den som drog kortet- kanske svarar alla.

Pass, säger den som vill stå över att svara.

Här nedan kan du klicka på korten för att se exempel!

Om Boksamtal med fnurr

På raden
På raden
Det påtagliga som hör till bokens struktur och berättarteknikaliteter, t ex metaforer, stil och tempus.
Mellan raderna
Mellan raderna
Det som står i undertexten. Tolkningen av författarens intentioner, den hermeneutiska och fördjupade förståelsen av texten.
Bortom raderna
Bortom raderna
Det som sker i samtalet mellan läsaren och boken. Den som knyter an till de egna erfarenheterna. Här är det fritt fram för associationer och fantasi.
Fnurror
Fnurror
Det lekfulla. Här kommer överraskande utmaningar och upptåg.
Boksamtal På raden
Boksamtal, Mellan raderna
Boksamtal Bortom raderna
320289456_396996915937815_5388151474991559937_n