Boksamtal med fnurr

Om Boksamtal med fnurr

 Inför boksamtalet har ni läst hela eller delar av er bok.                     

I Boksamtalskortleken finns 4 kategorier.

De är På raden, Mellan raderna och Bortom raderna.

Dessutom finns Fnurror som bryter det allvarsamma med lek och skratt.


Ni har fria händer att själva välja hur ni ska använda korten. 

- Använda alla de fyra kategorierna i blandad hög eller dela upp dem.

Kanske svarar bara den som drog kortet- kanske svarar alla.

Pass, säger den som vill stå över att svara.

Här nedan kan du klicka på korten för att se exempel!

På raden
På raden
Det påtagliga som hör till bokens struktur och berättarteknikaliteter, t ex metaforer, stil och tempus.
Mellan raderna
Mellan raderna
Det som står i undertexten. Tolkningen av författarens intentioner, den hermeneutiska och fördjupade förståelsen av texten.
Bortom raderna
Bortom raderna
Det som sker i samtalet mellan läsaren och boken. Den som knyter an till de egna erfarenheterna. Här är det fritt fram för associationer och fantasi.
Fnurror
Fnurror
Det lekfulla. Här kommer överraskande utmaningar och upptåg.
Boksamtal På raden
Boksamtal, Mellan raderna
Boksamtal Bortom raderna
Boksamtal, Fnurror

RÄTTELSE

 På ett kort står det: "Beskriv boken med tre subjektiv" Det ska naturligtvis stå "substantiv" där.

Vi missade detta i korrekturläsningen!

Ekivok Fnurra

Vi vill varna för att ett kort, en Fnurra, är en smula ekivok.

Leta upp den innan ni använder med elever!